El Flabiol

El Flabiol

    El Flabiol es l'instrument més petit de la cobla de la família de les flautes, de fusta, ginjoler o banús generalment, fa aproximadament uns 24 cm. de llarg per 24 mm. de diàmetre se executa amb la mà esquerra mentres la mà dreta l'executant percudeix un  petit tamborí d'uns 10 cm. de diàmetre.

        Instrument molt imperfecte d'afinació en els seus orígens que gràcies a grans instrumentistes i fabricants que mitjançant les seves correccions han aconsseguit un bon nivell d'afinació, actualment consta de quatre claus que ajuden a executar  la majoria de notes cromàtiques si bé encara hi ha notes que només es poden aconsseguir tapant mig forat.

  Flabiol de quatre claus fabricat per Pau Orriols  any 1990  

       El bec del flabiol el podem trobar d'ibori, metàl.lic o de fusta, la part del cos sol tenir tres o quatre claus en els instruments de cobla, si també existeixen flabiols sense claus que els trobarem en grups de música tradicional.

        La quarta clau  fou ideada i afegida per Josep Plans als anys cincuanta és de destacar que els flabiols d'en Josep Plans el cos i el bec formaven una sola peça.

        També en Josep Plans va afegir una cinquena clau al flabiol que ajudava a l'instrumentista a tapar millor el forat del ( Mi ) aquesta clau no va tenir èxit entre els flabiolaires. 

  Flabiol de cinc claus fabricat per Josep Plans  any 1960  

       La tessitura del flabiol abarca dues octaves amb tots els seus intervals cromàtics, és un instrument transpositor i la seva tonalitat és en ( fa ), sona una onzava més amunt.

        Volem fer esmena dels "Exercicis de mecanisme per a flabiol i tamborí" escrits per en Jordi León com eina de treball per a poder dominar aquest instrument.

Flabiol de tres claus fabricat per Miquel Romero  any 1970

        Volem anomenar alguns d'aquests fabricants artesans:

        Pere LLanta de Sant Feliu de Pallarols, Enric Soldevila (Catroi) de Figueres, Joan Fabra de Girona, els Pardo de laBisbal, Ramón Reig de Torelló, Miquel Romero de Gavà, Pau Orriols de Vilanova i la Geltrú.

        I entre els instrumentistes voldríem destacar:

        Pere Rigau, Josep Gravalosa, Pere Moner, Narcís Paulis, Josep Vilà, Lluis Buscarons, Jordi León que va portar a nivell académic aquest instrument, actualment tenim grans virtuosos del flabiol deixebles d' en Jordi León que faría aquesta llista interminable.

Flabiol de quatre claus fabricat per Ramón Reig  any 1980

        S'han escrit moltes sardanes obligades d'aquest instrument també en destacarem unes quantes:

Vora el niu d'Enric Sants, La cançó de l'ocellet de Pere Rigau, El canari encara canta de Narcis Oliveras, Ocellets enjogassats de Lluis Buscarons, Ratolí d'en Josep Auferil.

 

Flabiol de tres claus d'en Joan Fabra de Girona cal destacar el bec metal·lic i el cos de ginjoler.

Tornar

Cobla Baix Llobregat - Principal de Collblanc