La Tenora

          Es un instrument de fusta descendent de la xeremia (instrument de l'edat mitjana que es tocaba per tota uropa) amb campana metálica i embocadura de doble canya, solista per excel-lencia, el seu só calit i pastos es el mes representatiu d'aquest conjunt instrumental anomenat cobla.

          Andreu Toron ,constructor d'instruments resident a Perpinya presentà  l'any 1849,  un instrument de 13 claus ,prototip de la tenora actual, encàrrec fet per Pep Ventura el primer gran solista d' aquest instrument.

          Instrument d'uns 85 cm de llarg, format per una llengüeta de doble canya que es la que produeix el só i tres cossos, els dos primers de fusta de ginjoler i el darrer es una campana metàl·lica . La riquesa harmònica del so, juntament amb l'amplia gamma d'intensitats, el fa un instrument altament expresiu i, alhora, molt apte per a ser tocat al aire lliure. Sardanes com Sant Martí del Canigó d'en Pau Casals, El Caballer Enamorat d'en Joan Manen, Remembrança d'en Joaquim Serra, han portat al zenit les seves qualitats expressives.

Pagina Principal

Cobla Baix Llobregat - Principal de Collblanc