El Contrabaix

 

 

El contrabaix és l’únic instrument de corda de la Cobla, similar a un violoncel

perň una mica més gran ja que mesura 180 centímetres, aproximadament.

A la cobla es fa servir normalment el contrabaix de tres cordes que solen ser

de tripa. Amb el so greu que el caracteritza, el contrabaix és l’encarregat

de portar el ritme de la sardana si bé en algunes ocasions es pot sentir

com a solista. En argot popular,el contrabaix també és anomenat “verra”.

 

 

 

Pagina Principal

Cobla Baix Llobregat - Principal de Collblanc